top of page
the_power_of_the_moment.jpg
  • Writer's pictureAcrylika

מאברבנאל לפרחי בצלאל

איקה אברבנאל, שכיהן בשורתתפקידים עסקיים בכירים, הציג לאחרונה תערוכת לווין בפלאציו באיטליה, במסגרת הבינאלה של ונציה 2019, אברבנאל פתח לאחרונה תערוכה בגלריה המרכזית בכפר האמנים עין הוד, תחת הכותרת "בעקבות הבינאלה בוונציה ועוד". כל ההכנסות ממכירת הציורים יוקדשו ע"י אברבנאל לתרומה לפרוייקט החברתי-חינוכי של האקדמיה לאמנות בצלאל בקהילה - "פרחי בצלאל" למצויינות בתחום האמנות בפריפריה. מעריב 29.01.2020


8 views0 comments

Comments


bottom of page