• Acrylika

מאברבנאל לפרחי בצלאל

איקה אברבנאל, שכיהן בשורתתפקידים עסקיים בכירים, הציג לאחרונה תערוכת לווין בפלאציו באיטליה, במסגרת הבינאלה של ונציה 2019, אברבנאל פתח לאחרונה תערוכה בגלריה המרכזית בכפר האמנים עין הוד, תחת הכותרת "בעקבות הבינאלה בוונציה ועוד". כל ההכנסות ממכירת הציורים יוקדשו ע"י אברבנאל לתרומה לפרוייקט החברתי-חינוכי של האקדמיה לאמנות בצלאל בקהילה - "פרחי בצלאל" למצויינות בתחום האמנות בפריפריה. מעריב 29.01.2020


3 views
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
All rights reserved to Acrylika.com 2018